Chính sách thanh toán

Lựa chọn 1 trong 2 phương thức thanh toán: tiền mặt hoặc qua ngân hàng của lamfood.vn

- Tiền mặt: Hình thức giao hàng COD

- Ngân hàng

 

 


Đã thêm vào giỏ hàng